Склад на едро за дистрибутори

Тръба поцинкована за валове Ф60/08/10 на 6,00м
Тръба поцинкована за валове Ф70/10/10 на 6,00м
Тапа лагерна Ф60/12/20 брой 
Тапа редукторна Ф60/13/50 брой 
Тапа лагерна Ф70/12/20 брой 
Тапа редукторна Ф70/13/50 брой 
Тапа редукторна Ф78/13 
Манивела дължина 1,20м. 
Манивела дължина 1,50м. 
Манивела дължина 1,80м.
Манивела дължина 2.00м.
Кука брой
Редуктор 1:7
Конзола лагерна и редукторна / с PVC втулки /
Конзола моноблок комплект
Пластмасови капачки за конзола моноблок
Конзола стенна моноблок
Конзола таванска моноблок 
Предна греда
Планка рамо - пр. греда 
Пластасова декоративна капачка предна греда комплект 
Греда 40х40 метър
Рамена 1,50м. брой 
Рамена 2,00м. брой 
Рамена 2,50м. брой
Рамена 3,00м. брой 
Конзола раменна за стенна/таванска комплект 

Подреди по