Новини

8 юли 2020
"Вегатекс1 ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2233-C01

"Вегатекс1 ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2233-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 9 100,00 лв., от които 7 735,00 лв. европейско и 1 365,00 лв. национално съфинансиране.Проектът стартира на 06.07.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

прочети още